Maria Zenkiewicz

Maria Żenkiewicz - biogram


Żenkiewicz Maria z Bielskich, córka Mamerta Mirona Bielskiego i Aurelii z Bielawskich, ur. 28.08.1871 r. w Szawlach, zm. 17.05.1958 r. w Górkach Zagajnych k/Żnina, pochowana w Dziewierzewie k/Żnina; polska działaczka polonijna na Litwie Kowieńskiej, nauczycielka, restauratorka. W 1890 r. ukończyła gimnazjum rosyjskie w Kownie. Do 1914 r. pracowała jako wychowawczyni i nauczycielka w Kownie. Właścicielka majątku Adamajcie, koło Kroż oraz folwarków Dydweje i Łauksminiszki w powiecie rosieńskim, które przejęła po swym ojcu Mamercie Mironie Bielskim, prawniku i sekretarzu Rady Państwa w Petersburgu. W 1911 r. utraciła w wypadku męża, Józefa Żenkiewicza, naczelnego inżyniera budowy kolei transsyberyjskiej Moskwa-Władywostok w Wschodniej Syberii, generała majora dróg komunikacji. Po śmierci męża przejęła ciężar utrzymania rodziny i gospodarowania majątkiem Adamajcie. W latach 1915-1919 mieszkała z rodziną Homlu. W okresie międzywojennym prowadziła aktywną działalność polonijną na Litwie Kowieńskiej. W 1920 r. uczestniczyła w pracach Polskiego Komitetu Wyborczego do Sejmu Litewskiego. W latach 1920-1923 zorganizowała w Krożach i Adamajciach punkty pomocy dla osieroconych dzieci polskich. Była członkiem Towarzystwa „Pochodnia” i współorganizatorem Towarzystwa „Oświata”. Dofinansowała działalność polskiego gimnazjum w Wiłkomierzu oraz bibliotekę polską w Kiejdanach założoną przez ks. Mieszkowskiego. W latach 1923-1942 prowadziła restauracje w Janowie i Kiejdanach. Od 1942 r. przebywała razem z synem Witoldem w Gudelach. Do września 1944 r. zorganizowała w Gudelach pomoc dla ok. 200 polskich uchodźców i uciekinierów, głównie z Wileńszczyzny. Od 1945 r. do końca życia mieszkała z rodziną w Górkach Zagajnych k/Żnina.

Informacja J. Żenkiewicza, archiwum M.J.; J. Ciechanowicz, Rody polskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeszów 2001; J. Żenkiewicz, Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym, Toruń 1998.


źródło: M. Jackiewicz, Polacy na Litwie 1918-2000. Słownik biograficzny, s. 340, Warszawa 2003.

>> Informacja o Marii Żenkiewicz w Wikipedii

<< powrót