Józef Zenkiewicz


Józef Żenkiewicz - właściciel majątku Adamajcie, generał major w służbie cywilnej, inżynier budujący kolej transsyberyjską, zdjęcie z ok. 1897 r.

>> Biogram Józefa Żenkiewicza opracowany przez dr Beatę Nykiel

<< powrót